Get Adobe Flash player

Protekta Farm A/S hed oprindeligt Dansk Protekta A/S og blev grundlagt af Åge Jakobsen sidst i 1960′erne. Virksomheden blev grundlagt som byggefirma med det formål at bygge moderne, effektive og billige svinestalde til danske landmænd. I løbet af 1970èrne blev der bygget over 2.500 ”Protekta-stalde” i Danmark og andre lande.På selve ejendommen i ”Brændemosen” blev der samtidig bygget, udviklet og afprøvet nye staldsystemer for byggefirmaet og der blev opbygget en produktion på ca. 1.000 søer, hvilket var en meget stor produktion på daværende tidspunkt.

I 1999 overtog sønnen Anders Jakobsen ejendommen, og har udviklet den til en landbrugsvirksomhed under navnet Protekta Farms A/S.  

Protekta Farm A/S producerer over 40.000 slagtesvin på godt 1300 årssøer.
Ejendommens jorder drives med reduceret jordbehandling, hvilket betyder mindst mulig kørsel med maskiner på jordarealerne. Der dyrkes 700 ha med hovedsageligt kornafgrøder, hvoraf det meste bruges til egen produktion af foder til dyrene. Jordbruget drives i fællesskab med 2 andre svineproducenter i driftsfællesskabet Agrovest.

Der er i alt 16 ansatte i mark og stald.

Produktion

1.300 søer og 40.000 slagtesvin/år

Protekta Farms